TROPEM CICHOCIEMNYCH - JAN CIAŚ "KULA"

Przy okazji Koneckiego Września 2018 r. premierę miała książka Mariana Wikiery „Tropem cichociemnych na Ziemi Koneckiej. Kurier Jan Ciaś „Kula” (Wydawnictwo Arslibris). 

Jan Ciaś „Kula” (1915 – 1994) urodził się w Rogowie. Uczestniczył w walkach września 1939. Od 1940 roku w Wojsku Polskim na Zachodzie. Po konspiracyjnym przeszkoleniu w zakresie dywersji i odbyciu kursu spadochronowego w Wielkiej Brytanii został zaprzysiężony i  przeniesiony do bazy przerzutowej w Brindisi we Włoszech, gdzie jako kurier Delegatury Rządu na Kraj czekał na lot do Polski. Skok spadochronowy do okupowanego kraju odbył się w nocy z 12 na 13 kwietnia 1944 roku w ramach operacji „Weller 14”. 

O losach Jana Ciasia można przeczytać w nowej publikacji Mariana Wikiery. 

Książka zawiera także ciekawe zestawienie wszystkich cichociemnych, rozbudowane o daty urodzenia, śmierci oraz informacje o ich losach powojennych, a także szersze biogramy ponad 50 cichociemnych związanych z Ziemią Konecką.