MAPY GALICJI Z 1797 r.


W zbiorach Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej znaleźć można mapy Galicji i Lodomerii z końca XVIII w. z między innymi Ziemią Konecką.   

Określenie Galicja i Lodomeria, potocznie skracane do samej tylko Galicji, do szerszego użycia weszło po I rozbiorze Polski.  

Po III rozbiorze w 1795 roku do Austrii przyłączono ziemie, które nazwano Nową Galicją (w odróżnieniu od „starej”, obejmującej tereny otrzymane w 1772). Nowa Galicja obejmowała terytoria między Pilicą i Bugiem wraz z Krakowem, Sandomierzem, Radomiem, Kielcami, Lublinem i Chełmem. Ziemie Nowej Galicji zostały w 1809 przyłączone do Księstwa Warszawskiego i nie wróciły już do Austrii, stając się po 1815 częścią Królestwa Kongresowego (wchodzącego później w skład Imperium Rosyjskiego).

 

mapy:  Domena publiczna (public domain) - Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 

Zobacz komplet map: Galicja i Lodomeria 1797