LICYTACJA MIASTA KOŃSKIE (DZIENNIK WARSZAWSKI 1869)


Dziennik Warszawski z 23 października 1869 r. podał:

"Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Radomiu podaję do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie postanowienia b. Rady Administracji Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. oraz upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, poniżej wyszczególniające się dobra ziemskie, z należącymi się do nich przyległościami i przynależnościami za zaległości rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione zostają na sprzedaż przymusową pierwszą przez licytacją publiczną odbyć się mającą w mieście Radomiu, w domu przy ulicy Lubelskiej położonym Nr. 156 oznaczonym: 

(...) 13 . Końskie Wielkie, składające się:

A. Z klucza Konieckiego, do którego należą: miasto Końskie, przedmieście Pomyków, Czerwony most, Kościeliska, Szabelnia, Piła, Izabelów, Koczwara, Owczarnia, Górny Młyn, Stary Młyn, Dyszów, wsie Rogów i Bawarja, tudzież Nałęczów z karczmą i młynem.

B. Z klucza Huciskiogo, do którego należą: wsie Hucisko, Włochów, Gossan, Duraczów z fryszerką Błotnica, z fryszerką Luta, Mokre, Wąsosze z fryszerką i topornią , Czarna z fryszerką i Grzybów, w Okręgu Konieckim, zaś Stomporków z piecem wielkim Skarków , Piasek, z fryszerką Janów, z Rurarnią Koziowolą i Turczanka młyn, w Okręgu Szydłowieckim leżące. 

C. Z klucza Modliszewickiego, do którego należą wsie: Modliszewice, Sierasławice, Brody, Kazanów, Pomorzany, Jeżów, Gracuch i Procwiń tudzież owczarnia Karolinów zwana i kolonja Stadnicka Wólka z papiernią nowo erygowana, do składu dóbr tych należą jeszcze folwark Gustawów, osada wieczysto czynszowa młynarska we wsi Grzybów, osada Nieświński młynek, osada Wincentów, folwark Browary, z przyległościami i przynależystościami, w Okręgu Szydłowieckim, Konieckim, Opoczeńskim, Gubernji Radomskiej położone, po wyłączeniu uposażenia włościan i mieszczan pozostałe, termin sprzedały dnia 13 (25) Kwietnia 1870 r. przed Rejentem Karwadzkim Pawłem, raty zaległe w chwili zarządzonej sprzedaży włącznie z ratą Grudniową 1868 roku, wynoszą rs. 48,434, vadium do licytacji złożyć się mające rsr. 74,814, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 428,325."

Towarzystwo Kredytowe Ziemskie było pierwszą polską instytucją bankową założone w 1825 z inicjatywy Franciszka Ksawerego Druckiego - Lubeckiego. Celem stowarzyszenia było udzielanie kredytów długoterminowych.

W połowie XIX wieku nastąpił poważny regres gospodarczy, który spowodował upadek handlu i rzemiosła w Końskich. Kryzys ekonomiczny przeżywała także sama rodzina Małachowskich, co odbijało się na nieruchomościach stanowiących ich własność. 

Ostatecznie problemy finansowe Włodzimierza Małachowskiego spowodowały licytację jego dóbr koneckich, które nabył w 1870 r. hrabia Jan Tarnowski. Ziemie koneckie stały się własnością rodziny Tarnowskich do 1945 roku.

Zobacz cały Dziennik Warszawski z 23.10.1869 r.