KONECKI WĄTEK W SPROWADZENIU PROCHÓW KPT. RYSZARDA BIAŁOUSA

Na stronie internetowej Echa Dnia w dniu 21 sierpnia 2019 r. pojawił się artykuł pt. Konecki wątek w sprowadzeniu do Polski prochów Ryszarda Białousa, dowódcy Batalionu „Zośka”. 

Ryszard Białous ps. „Jerzy”  (1914 -1992) był instruktorem harcerskim Szarych Szeregów, oficerem Armii Krajowej, uczestnikiem powstania warszawskiego, w tym jako dowódca legendarnego harcerskiego batalionu „Zośka”. 

Zmarł 24 marca 1992 w Neuquén w Argentynie i tam został pochowany. 

W czerwcu 2019 jego prochy sprowadzono do Polski i tymczasowo złożono w krypcie katedry polowej Wojska Polskiego. 31 lipca pochowano je w kwaterze batalionu „Zośka” na cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 

Pomysłodawcą sprowadzenia do Polski prochów kpt. Ryszarda Białousa był Jan Nowak, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” i prezes „Fundacji Pamięć i Niepodległość” z Końskich. 

Uroczystości pogrzebowe uświetnił swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

ZOBACZ ARTYKUŁ (ECHO DNIA)