WOJSKOWA MAPA TAKTYCZNA ZIEMI KONECKIEJ (1938)


Mapa taktyczna z 1938 r. z zasobów ówczesnego Wojskowego Instytutu Geograficznego jest ciekawym i dokładnym zapisem stanu zabudowy ziemi koneckiej w przededniu wojny. 

Na mapie widać zaznaczony kirkut żydowski, zaznaczono domy, kościoły, kaplice, pomniki. Mapa obejmuje szeroki teren, aż do okolic Skarżyska. 

ZOBACZ MAPĘ WOJSKOWĄ Z 1938 R.