SPUŚCIZNA PO GEN. HEDZIE "SZARYM"

Jak poinformowało Archiwum Akt Nowych, do zasobów archiwum przekazano niezwykle cenne dokumenty: oryginalne akta gen. Antoniego Hedy ps. „Szary”. Przekazania dokonała córka generała - Teresa Heda-Snopkiewicz. 

Jak wskazuje AAN: „W tej unikatowej spuściźnie prócz dokumentów osobistych „Szarego” znajdują się źródła do badania dziejów terenów radomsko - kieleckich Armii Krajowej – oryginalne rozkazy i meldunki z działań partyzanckich (awanse, nasłuchy radiowe, spisy plutonów i drużyn) oraz niepublikowane dotąd fotografie z działalności konspiracyjnej. Ciekawą częścią przekazywanych materiałów są dokumenty dotyczące Waldemara Szwieca ps. „Robota” – cichociemnego, podporucznika artylerii PSZ.”

Zobacz: archiwum.akt.nowych