GALERIA


Pocztówka, wydawca nieznany, przed 1906.

 


Pocztówka, wydawca nieznany, po 1906.

 


Członkinie "Ligi Kobiet Polskich" i dzieci z przedszkola im. Marszałka Piłsudskiego w Końskich, 06.08.1925 

źródło: Biblioteka Narodowa 

 

 


Pocztówka, wydawca nieznany, po 1906.

 


Stare domy w Szydłowcu 

Autor: Oskar Sosnowski Oskar (1880-1939)  

 

 


Stanisław Antoszewicz 

drzeworyt: Kapliczka św. Anny w Końskich, 1876 

 


 Dworzec kolejowy w Końskich. Fotografia 1915. Autor nieznany. 

 


 Cieplarnia w parku koneckim. Stanisław Antoszewicz, 1876, drzeworyt.