OKUPACYJNE "SPRAWY POLSKIE"  1939-1941 


Niezwykle  ważne  w aspekcie historii Armii Krajowej na ziemi koneckiej  pozostaje czasopismo „Sprawy polskie”, wydawane przez konecki Obwód Związku Walki Zbrojnej w okresie 1939 –1941 r.  

Autorami byli członkowie konspiracji, a po latach, Honorowi Obywatele Miasta Końskie - Jan Zbigniew Wroniszewski ps. „Znicz” oraz Józef Kazimierz Wroniszewski ps. „Konrad”. 

Dwutygodnik zawiera ciekawe, pełne pasji i literackich umiejętności, analizy bieżących wydarzeń politycznych i wojennych. 

Dla współczesnego czytelnika szczególnie interesująco wypada porównanie ówczesnych ocen, refleksji i oczekiwań młodych uczestników (i bohaterów) wojennych wydarzeń z późniejszą historią, którą znamy.  

Jest to również świadectwo dojrzałości i szerokiej wiedzy młodych wówczas Autorów.  

Biblioteka Narodowa udostępniła na swojej stronie zachowane numery czasopisma.  

 

„Sprawy polskie” Nr 3 z 28 stycznia 1940 r.

„Sprawy polskie” Nr 4(5) z 15 lutego 1940 r.  

„Sprawy polskie” Nr 4 z 3 marca 1940 r.

„Sprawy polskie” Nr 5 z 19 marca 1940 r.

„Sprawy polskie” Nr 9 z 30 maja 1940 r.

„Sprawy polskie” Nr 13 z 1 sierpnia 1940 r. 

„Sprawy polskie” Nr 14 z 15 sierpnia 1940 r. 

„Sprawy polskie” Nr 22 z 12 października 1940 r.

„Sprawy polskie” Nr 23 z 20 października 1940 r.

„Sprawy polskie” Nr 24 z 27 października 1940 r.

„Sprawy polskie” Nr 25 z 3 listopada 1940 r.

„Sprawy polskie” Nr 26 z 11 listopada 1940 r. 

„Sprawy polskie” Nr 28 z 24 listopada 1940 r. 

 „Sprawy polskie” Nr 31 z 15 grudnia 1940 r. 

 „Sprawy polskie” Nr 32 z 24 grudnia 1940 r.

„Sprawy polskie” Nr 33 z 31 grudnia 1940 r.

„Sprawy polskie” Nr 36 z 25 stycznia 1941 r.

„Sprawy polskie” Nr 4 (37) z 2 lutego 1941 r.