BYTNAROWIE W NIEKŁANIU WIELKIM – ARTYKUŁ W „ECHU DNIA”

W wydaniu z 24 marca 2017 r. gazety „Echo Dnia”  zamieszczono artykuł dotyczący pobytu  Jana Bytnara „Rudego” [bohatera „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego] i jego rodziny w Niekłaniu Wielkim w okresie 1921-1926. 

Jest to kolejne przypomnienie, a właściwie rozpowszechnienie ciekawej informacji o związkach tej patriotycznej rodziny z ziemią konecką.  

W Niekłaniu w 1924 r. urodziła się zresztą siostra "Rudego" - Danuta Dziekańska.  

W październiku 2016 r. podczas corocznych uroczystości w Niekłaniu Wielkim ku czci mieszkańców, którzy na Ziemi Niekłańskiej polegli lub zostali zamordowani w podczas II wojny światowej, gośćmi uroczystości była rodzina Jana Bytnara "Rudego" – Barbara Borkowska, siostrzenica „Rudego” oraz jej syn - Julian Borkowski, aktualnie historyk, który przedstawił historię Bytnarów.  

Ponadto w koneckiej Bibliotece im. Cezarego Chlebowskiego odbyło się kolejne spotkanie z Julianem Borkowskim, który opowiedział o powstaniu książki „Kamienie na szaniec”, jak również o losach rodziny „Rudego”.   

W październiku 2017 r. planowane jest odsłonięcie tablicy w Niekłaniu upamiętniającej Zdzisławę i Stanisława Bytnarów.   

Biogram - Zdzisława Bytnar (1901-1994)

Biogram - Stanisław Bytnar (1897-1945)

Biogram - Jan Bytnar "Rudy" (1921-1943) 

Biogram - Danuta Dziekańska (1924-2008)