GALERIA (II)


Fabryka Odlewów Żelaznych i Niklarnia I. Kronenbluma w Końskich - odlanie tablicy pamiątkowej podczas pobytu w fabryce wojewody kieleckiego doktora Władysława Dziadosza. 

Autor fotografii: Brak danych 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe 

 


 

Ślub hrabiego Władysława Potockiego z hrabianką Gabrielą Tarnowską 

Autor fotografii: Borowiec A. 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe 

 


Przyjazd wojewody kieleckiego Władysława Dziadosza do miejscowości Końskie 

Powitanie przez burmistrza m.Końskie Stefana Jaroszyńskiego. 

Autor fotografii: brak danych 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe 

 

 

 


 

Końskie. Orzeł niemiecki na cokole 

Autor fotografii: brak danych 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe 

 


Końskie. Synagoga przy ulicy Bożniczej 

Autor fotografii: brak danych 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe 

 


Pomnik Tadeusza Kościuszki przy ulicy Mieszka I w Końskich 

Cokół pomnika wykorzystano z pomnika popiersia cara Aleksandra I. 

Autor fotografii: brak danych 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe