CICHOCIEMNI 1941-1945

Upamiętniając 80. rocznicę pierwszego skoku Cichociemnych do kraju IPN udostępnił do pobrania okolicznościową publikację Krzysztofa A. Tochman (autor Słownika biograficznego Cichociemnych).

Krzysztof A. Tochman: "Cichociemni 1941–1945. W 80. rocznicę pierwszego skoku bojowego do Polski"

Do pobrania.

Ze wstępu: „Myśl o powołaniu pierwszych oddziałów powietrznodesantowych zakiełkowała w umysłach polskich sztabowców już na początku lat trzydziestych XX w. Do zadań tej formacji miało należeć potajemne przerzucanie ludzi i sprzętu wojskowego oraz działanie małymi zespołami dywersyjnymi na tyłach nieprzyjaciela. W 1936 r. w Legionowie odbyły się pierwsze cztery kursy dla instruktorów spadochroniarstwa, a pierwszy wojskowy kurs spadochronowy zorganizowano w 1937 r.”