GOWARCZÓW W WYCINKACH PRASOWYCH (1860-1937)


Kurjer Warszawski. R.72, nr 263 (22 września 1892)

Dyrekcja główna Towarzystwa kredytowego ziemskiego podaje do wiadomości publicznej, że następujące dobra ziemskie, przysądzone na własność Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu, są do sprzedania: 

3) Gowarczów, składające się z folwarków Gowarczów Praga, Ludwinów i Giełzów; położone w gubernji radomskiej, powiecie końskim, gminie Gowarczów; zawierające przestrzeni mor. 4,707 pr. 73; nieumorzona pożyczka Towarzystwa, obliczona po włącznie ratę poborową 1—1892 r. wynosi rs. 32,301 kop. 3G; należności Towarzystwa, po termin niniejszego ogłoszenia do zapłaty przypadające, wynoszą rs. 7,918 kop. 66.

 

 


Czytelnia Niedzielna. [R.7], № 8 (23 lutego 1862)

 


Kurjer Warszawski. 1860, № 224 (27 sierpnia) + dod.

Reklama okowity z Ludwinowa (obecnie powiat konecki).


Kurjer Warszawski. 1861, № 306 (30 grudnia)

 


Kurjer Warszawski. R.44 [i.e.45], № 169 (28 lipca 1865) + dod.

 

 


Expres Zagłębia R.6, nr 172 (26 czerwca 1931)

 


Iskra : dziennik polityczny, społeczny i literacki. R.12, nr 111 (10 lipca 1921)

 


Expres Zagłębia. R.8, nr 14 (14 stycznia 1933)

 


Kurjer Zachodni Iskra. R.26, 1935, nr 182

 


Expres Zagłębia:  R.12, nr 284 (13 października 1937)