JAN ROSSMAN (1916-2003)

Instytut Pamięci Narodowej udostępnił na stronie internetowej broszurę z serii „Bohaterowie Niepodległej” poświęconą postaci Jana Rossmana – porucznika AK, harcmistrza, członka Głównej Kwatery Szarych Szeregów, jednego z komendantów Chorągwi Warszawskiej ZHP, dowódcy siatki pomocy więźniom i twórcy kursów podharcmistrzowskich Szarych Szeregów „Szkoła za lasem”. 

Jan Rossman wniósł także duży wkład w napisanie przez Aleksandra Kamińskiego „Kamieni na szaniec”. 

Po wojnie był wybitnym inżynierem (m.in. budowa trasy W-Z) i wykładowcą Politechniki Warszawskiej, Łódzkiej i Uniwersytetu Narodowego w Kinszasie (Afryka).

Zobacz publikację Mariana Miszczuka "Jan Rossman"