ZARZĄDZENIE DOSTAWY FURMANEK (GRUDZIEŃ 1939)


W grudniu 1939 okupant niemiecki zarządził zorganizowanie 80 sztuk furmanek celem przewozu i rozsypania tłucznia na drogę Bzinek (Skarżysko) – Końskie. 

Niestawiennictwo groziło karami, natomiast z kolejnych meldunków wynika, że i tak były trudności z realizacją zadania. Zobowiązani czasem nie stawiali się albo stawiali z opóźnieniem, były też skargi na ładowanie niepełnych wozów. 

Archiwum państwowe w Kielcach zawiera imienne listy mieszkańców okolicznych wsi m.in. Jeżów, Gracuch, Sierosławice, Dyszów, Kornica, wyznaczonych do przekazania furmanki i pracy przy budowie.

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/]