MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI W MICHNIOWIE

12 lipca 2021 nastąpiło oficjalne otwarcie Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. 

Inicjatywa budowy Mauzoleum została wysunięta w 1979 roku przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. W 1983 roku powstał społeczny komitet budowy Mauzoleum, zaś w roku 1990 Fundacja – Pomnik Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej. W roku 1993 w 50-tą rocznicę pacyfikacji poświęcono pomnik „Pieta Michniowska".  

Imponujący architektonicznie budynek Mauzoleum, przypominający „rozdartą” wiejską chatę, upamiętnia represje, które w trakcie drugiej wojny światowej dotknęły ponad 800 polskich wsi.