WYKAZ KONECKICH REEMIGRANTÓW Z 1918 R.


W sierpniu 1918 r. władze austriackie nakazały sporządzenie wykazu przybyłych do Końskich uchodźców wojennych na potrzeby statystyki reemigracyjnej. 

Wykazy obejmują ponad 330 osób, głównie przybyłych z terenów Rosji, w okresie do 31 sierpnia 1918 r. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach [nr zespołu 519, jednostka archiwalna 23 - Akta miasta Końskie]