UKARANI ZA NIEZWOŻENIE DREWNA (1940)


Wśród dokumentów archiwum w Kielcach dotyczących akt miasta Końskie znajduje się wiele dokumentów władz niemieckich obrazujących codzienne życie mieszkańców powiatu pod okupacją.  

Na przykład w 1940 r. wydano nakazy karne na 31 „furmanów” w wysokości 100 zł za niewywiązanie się z obowiązków zwózki drzewa.  

Niedługo potem zgłoszono wniosek anulowania części kar w związku z wyjaśnieniami np. niektórzy ukarani zostali wezwani do budowy szosy Końskie – Przedbórz na żądanie firmy „Lenz”;  jeden z mieszkańców posiadał natomiast konia „zupełnie niezdolnego do wywózki drzewa”.  

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach [nr zespołu 519, jednostka archiwalna 23 - Akta miasta Końskie]