WYKAZY OSOBOWE Z CZASÓW OKUPACJI (1940)


Władze nazistowskich Niemiec gromadziły od początku II wojny światowej informacje na temat osób zamieszkujących okupowane tereny.

W archiwum państwowym w Kielcach pozostały z tego okresu rozmaite wykazy osobowe dotyczące mieszkańców Końskich i okolic: strażaków, prowadzących handel, kuźnie czy wyszynk, jak również osadników.