NIEMIECKIE AFISZE KINA "ADRIA" (1939-44)


Niemcy na okupowanych terenach kino traktowali jako narzędzie propagandy i źródło dodatkowego dochodu.

Źródło plakatów: Archiwum Państwowe w Kielcach [21/808/0]