SPIS MIESZKAŃCÓW I BUDYNKÓW KOŃSKICH (1943)

W marcu 1943 r. na żądanie niemieckiego okupanta przeprowadzono spis mieszkańców miasta Końskie.

Spis zawiera adresy mieszkańców, informacje o stacjonujących w lokalach Niemcach, domach „pożydowskich” (po likwidacji getta) oraz informacje o przeznaczeniu lokali na cele mieszkaniowe lub inne.

źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach [akta miasta Końskie 21/528/0]

 

 

GŁÓWNE ULICE PRZEDWOJENNE: