BIOGRAFICZNY INTERNETOWY SŁOWNIK ZIEMI KONECKIEJ

Działaniami Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego powstał portal biograficzny pn. Biograficzny Internetowy Słownik Ziemi Koneckiej (biszk.pl). 

Strona internetowa prezentuje sylwetki bohaterów Ziemi Koneckiej, zaangażowanych w walkę o wolność i niepodległość oraz walkę z okupantem w okresie II wojny światowej. 

Zawartość strony internetowej ma zostać wzbogacona o nagrania audio opisujące wydarzenia z historii miasta Końskie. 

Opracowano również grę terenową  „Odkoduj bohatera”, opartą o historię miasta.