ZAPISY TERRORU (1939-1945)

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na stronie internetowej www.zapisyterroru.pl udostępnia materiały dochodzeniowe Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, w tym także w sprawie zbrodni hitlerowskich popełnionych na terenie powiatu koneckiego. 

Materiały zawierają zeznania świadków i ich zdjęcia.