MURAL Z MAJOREM "HUBALEM"

Mural z wizerunkiem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” został odsłonięty 29 października w Radoszycach.

Upamiętniono w ten sposób pobyt „Hubala” w drugiej połowie października 1939 r. w pobliskich Zychach, gdzie mieściła się gajówka Jana Barana.

Tam podpisano dokument o powołaniu Okręgu Bojowego Kielce. Jan Baran „Dąbrowa” został mianowany pierwszym dowódcą Kadrowej Drużyny Strzeleckiej w Zychach. W wyniku donosu o udzielonej hubalczykom pomocy, mieszkańcy Zych zostali w dniach 26-27.03.1940 r. skazani przez Niemców i uwięzieni na 8 miesięcy (Baran Jan), 6 miesięcy (Lewosiński Jan, Lewosiński Stanisław, Nowacki Wincenty, Ruszkiewicz Feliks), 4 miesiące (Stępień Piotr, Włodarczyk Władysław) natomiast Kowalewski Leon, Ruszkiewicz Józef i Stępień Wiktor zostali wywiezieni do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.