BRODY

 

Pomnik na cześć 25 pp. AK

 

Od września 1944 r. w okolicach ziemi koneckiej [Opoczno – Żarnów – Przysucha] loperował 25 pułku piechoty AK  w liczbie ok. 1250 ludzi, pod dowództwem mjr Rudolfa Majewskiego „Leśniaka”. Oddział stoczył kilka poważnych bitew i walk:

  • 26 września pod Stefanowem
  • 27/28 września – akcja odwetowa na Przysuchę za spalone wsie Stefanów i Budy
  • dnia 23 października w lasach koło wsi Widuch
  • dnia 27 października pod Białym Ługiem
  • dnia 4 listopada pod leśniczówką Huta
  • dnia 5 listopada pod Bokowem

Oddział musiał stale wyrywać się z okrążenia niemieckiego.

8 listopada w rejonie wsi - Wincentynów – Brody oddział przekroczył szosę Sielpia – Końskie. Po zmierzchu rozegrała się chaotyczna walka, w wyniku której część oddziału uległa rozproszeniu.

9 listopada oddział w liczbie już tylko ok. 300 osób dotarł do Górek Niemojewskich. Wieczorem mjr Leśniak rozwiązał pułk.

 Miejsce na mapie.