ZYCHY

 

Pomnik upamiętniający pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

 

 

 

Miejsce: wieś Zychy w gminie Radoszyce

Treść tablicy:

„W domu obok mieściła się gajówka, w której u gajowego Jana Barana kwaterował w drugiej połowie października 1939 r. mjr Henryk Dobrzański „Hubal”. Przybyłych z nim 10 ułanów zamieszkało u zaufanych gospodarzy ze wsi Zychy. Tu podpisano dokument o powołaniu Okręgu Bojowego Kielce. Jan Baran „Dąbrowa” został mianowany pierwszym dowódcą Kadrowej Drużyny Strzeleckiej w Zychach. W wyniku donosu o udzielonej hubalczykom pomocy, mieszkańcy Zych zostali w dniach 26-27.03.1940 r. skazani przez Niemców i uwięzieni na 8 miesięcy (Baran Jan), 6 miesięcy (Lewosiński Jan, Lewosiński Stanisław, Nowacki Wincenty, Ruszkiewicz Feliks), 4 miesiące (Stępień Piotr, Włodarczyk Władysław) natomiast Kowalewski Leon, Ruszkiewicz Józef i Stępień Wiktor zostali wywiezieni do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 

Ku czci pamięci skazanych, więzionych wnukowie i prawnukowie oraz mieszkańcy Gminy Radoszyce Zychy, 31.10.2014”

  

Pomnik odsłonięto 11 listopada 2014 roku. Inicjatorem budowy pomnika był płk Wiesław Margas – wnuk gajowego Jana Barana „Dąbrowa”, u którego kwaterował major Hubal.

O odsłonięciu pomnika (www.majorhubal.pl).

Miejsce na mapie