SUCHEDNIÓW

Tablice przy Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła pamięci mjr. „Nurta” 

 

Tablica pamięci mjr Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”

Tablica ku pamięci uczestnikom tajnej produkcji "stenów", zakładnikom oraz poległym i pomordowanym w latach 1939-1945 mieszkańców ziemi suchedniowskiej:

 

Tablica poświęcona Tadeuszowi Kościuszce w setną rocznicę śmierci (1817-1917):

 


 Tablica pamięci robotników i inżynierów

biorących udział w konspiracyjnej produkcji pistoletów maszynowych „sten”