CZARNIECKA GÓRA

 

Tablica pamięci –  siedziba żandarmerii niemieckiej w latach 1942-1944:

miejsce uświęcone krwią ludności polskiej i żydowskiej