ROCZNICA BITWY „NA PIECYKACH” KOŁO RUSKIEGO BRODU – 6 PAŹDZIERNIKA 1944 R.

Co roku na początku października w Kościele pw. św. Teresy w Ruskim Brodzie odbywa się msza w rocznicę bitwy „na Piecykach”.

W uroczystości oprócz kombatantów i ich rodzin, przedstawicieli urzędu gminy oraz pocztów sztandarowych uczestniczy córka Antoniego Hedy „Szarego” – Pani Teresa Heda – Snopkiewicz.

Inicjatorem uroczystości jest Lech Madej, żołnierz oddziału „Szarego”.

Bitwa „na Piecykach” (w okolicach gajówki Piecyki) stoczona została 6 października 1944 r. Oddział Antoniego Hedy „Szarego” rozbił siły niemieckie, prowadzące działania na terenie lasów przysuskich.

Historię bitwy opisał Radosław Nowek na stronie konskie.org.