CEZARY CHLEBOWSKI (1928- 2013)

Biogram Cezarego Chlebowskiego

„Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”  - półdokumentalna relacja z działań zbrojnych w 1943 roku na Kielecczyźnie w Górach Świętokrzyskich 400-osobowego Zgrupowania AK dowodzonego przez por./mjr. Jana Piwnika (Ponurego)

        

 

    

 „Zagłada IV Odcinka” – dokumentalne odtworzenie działań dywersyjnych przez organizację AK Wachlarz na IV Odcinku w Mińsku na Białorusi, Instytut Wydawniczy „PAX”, Warszawa,

„Odłamki granatu” – cztery zbeletryzowane relacje z czasów działań AK w Warszawie i na Nowogródczyźnie oraz opisy „rozliczeń”, jakie spotkały ich bohaterów po wojnie, PAX, Warszawa,

 „Gdy las był domem” – 11 relacji z przebiegu walk w czasie wojny z Niemcami w czterech rejonach: za Bugiem, nad Niemnem, na Podlasiu i na Kielecczyźnie, 1972, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, nakład – 5 tys. egz.

„Cztery z tysiąca” – wojenne zbeletryzowane relacje różnych form walk z okupantem: partyzantki, cichociemnych, kontrwywiadu, dywersji poza Krajem (Ryga), Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa,

 „Reportaż z tamtych dni” – 21 zbeletryzowanych relacji z walk podziemia AK na terenie całej okupowanej Polski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa – wyróżnienie Funduszu Literatury przy Ministrze Kultury i Sztuki,

„Ostatnia droga Komendanta Ponurego” – (oprac., wraz z zespołem), 172 strony, Wydawnictwa Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, 1990

„Bez pokory” autobiografia w 2 tomach, łącznie 918 stron i 101 zdjęć, Ars Print Production, Warszawa, 1997, nakład – 10 tys. egz.

„Ponury – major Jan Piwnik 1912–1944”, Biblioteka Armii Krajowej – bojowy życiorys jednego z najwaleczniejszych cichociemnych (157 stron i 71 zdjęć), Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa, 2006, nakład – 10 tys. egz.


MAREK JEDYNAK

Marek Jedynak - doktor historii, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pracownik archiwum Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, członek Zarządu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury„-”Nurt”. Autor jest ponadto instruktorem ZHP, spadochroniarzem i miłośnikiem górskich wędrówek. M. Jedynak w swej pracy naukowej zajmuje się głównie działalnością Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK w czasach II wojny światowej, powojennymi losami żołnierzy AK oraz wojskowym wymiarem sprawiedliwości w latach 1945-1955. Jest autorem ponad 60 artykułów oraz książek.

Najważniejsze pozycje: 

„Niezależni kombatanci w PRL. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt” (1957–1989)”, Wydawnictwo BARBARA i Instytut Pamięci Narodowej, Kielce–Kraków 2014, 566 s.

Jest to pierwsze w historiografii polskiej opracowanie naukowe, które traktuje o weteranach II wojny światowej z ich perspektywy. Analizuje dzieje najstarszego i przez szereg lat jedynego zorganizowanego, autonomicznego i niezależnego od ZBoWiD środowiska kombatanckiego w Polsce Ludowej. 

Nagroda czytelników w konkursie "Książka Historyczna Roku" (2014). Organizatorami corocznego konkursu są Telewizja Polska, Instytut Pamięci Narodowej i Polskie Radio, a honorowy patronat obejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

Książka otrzymała także nagrodę I stopnia w IV edycji konkursu Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej w kategorii monografii dotyczących drugiej konspiracji (2015).

Recenzja książki 

 

Robotowcy 1943. Monografia II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie 2007

 

 

Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury", Wydawnictwo BARBARA i Instytut Pamięci Narodowej, Kielce–Kraków (2014), 427 s.

 

Dziennik "Staszka". Zapiski st. strz. z cenz. Stanisława Wolffa, żołnierza Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" (15 czerwca - 11 października 1943 r.), wstęp i opracowanie Marek Jedynak 

 

Polskie świętowanie pod niemiecką okupacją, „Mówią wieki” 2016, nr specjalny [z okazji Święta Niepodległości].

Partyzancka akcja na pociąg pod Wólką Plebańską 4 września 1943 r., „Kwarta. Pismo Historyczno-Społeczne” 2016, nr 1 (18).

System kar w partyzanckich szeregach, „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” 2014, nr 2 (37).

Mieszkańcy gminy Bodzentyn w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej „Ponurego” i „Nurta” [w:] Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. W 70. rocznicę pacyfikacji 1943–2013, red. Lidia Michalska-Bracha, Marek Przeniosło, Marek Jedynak,

Agent gestapo w partyzanckich szeregach, „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” 2013, nr 4 (35).  

Pułkownik Jan Piwnik „Ponury”, Autorzy: Marek Jedynak, Wojciech Königsberg, Szczepan Mróz, Warszawa 2013


BARBARA WACHOWICZ (1937-2018)

Biogram Barbary Wachowicz

Marie jego życia (Wydawnictwo Literackie 1972, 1973; Wydawnictwa Radia i Telewizji 1985, Świat Książki 1994 ​; Oficyna Wydawnicza „Rytm” 2001​, 2008)

Ziemia urocza Stefana Żeromskiego (Wojewódzki Oddział Informacji Turystycznej Kielce 1975)

Ciebie jedną kocham. Tropami Stefana Żeromskiego w "najściślejszej ojczyźnie" (Oficyna Wydawnicza „Rytm” 2008)

"W ojczyźnie serce me zostało" Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza (album - katalog wystawy; wstęp Krzysztof Kąkolewski; Interpress 1991 ​)

Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego, Oldze i Andrzeju Małkowskich (Oficyna Wydawnicza "Rytm" 1995, 2000, 2003, 2008​, 2010​; seria: "Wierna rzeka harcerstwa t. 1")

Dom Sienkiewicza (Oficyna Wydawnicza "Rytm" 2000​, 2005​, 2008​)

Wigilie Polskie. Adam Mickiewicz (Oficyna Wydawnicza "Rytm"​)

Kamyk na szańcu. Gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin (Oficyna Wydawnicza "Rytm"; seria: "Wierna rzeka harcerstwa t. 2")

Rudy, Alek, Zośka. Gawęda o bohaterach "Kamieni na szaniec" (Oficyna Wydawnicza "Rytm" 2003 , jako: Rudy, Alek, Zośka. Prawda o bohaterach "Kamieni na szaniec": Oficyna Wydawnicza "Rytm" 2014 ​​; seria: "Wierna rzeka harcerstwa t. 3")

To "Zośki" wiara! Gawęda o Harcerskim Batalionie Armii Krajowej "Zośka". Cz. 1 (Oficyna Wydawnicza "Rytm" 2005 ​; seria: "Wierna rzeka harcerstwa t. 4")

To "Zośki" wiara! Gawęda o Harcerskim Batalionie Armii Krajowej "Zośka". Cz. 2 (Oficyna Wydawnicza "Rytm" 2005, 2010, seria: "Wierna rzeka harcerstwa t. 4")

Siedziby wielkich Polaków. Od Reja do Kraszewskiego (Świat Książki 2013​)

Siedziby wielkich Polaków. Od Konopnickiej do Iwaszkiewicza (Świat Książki 2013​)

Bohaterki Powstańczej Warszawy. My musimy być mocne i jasne (Wydawnictwo MUZA S.A. 2014​)

Siedziby wielkich Polaków. Od Reja do Iwaszkiewicza (Świat Książki 2015​)

Ułan Batalionu "Zośka". Gawęda o Janku Rodowiczu "Anodzie" (Oficyna Wydawnicza "Rytm" 2015 ​; seria: "Wierna rzeka harcerstwa t. 5")

Matki wielkich Polaków. "Serce mojej ojczyzny - mamo!" (Sport i Turystyka - Wydawnictwo MUZA S.A. 2016)

Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii. Łączmy serca! (Oficyna Wydawnicza "Rytm" 2017 ​)

Wielcy Polacy w Ojczyźnie, Szkocji, Italii, Szwajcarii. Fryderyk Chopin w Ojczyźnie i Szkocji, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Stefan Żeromski w Italii i Szwajcarii. Malwy na Lewadach 1 (Oficyna Wydawnicza "Rytm" 2017)


ALEKSANDRA ZIÓŁKOWSKA - BOEHM

Biogram Aleksandry Ziółkowskiej - Boehm

Aleksandra Ziółkowska- Boehm, Kaja od Radosława, czyli historia Hubalowego krzyża 

Aleksandra Ziółkowska- Boehm, Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon

 Aleksandra Ziółkowska- Boehm, Lepszy dzień nie przyszedł już

Aleksandra Ziółkowska- Boehm, Druga bitwa o Monte Cassino

 

Aleksandra Ziółkowska- Boehm, Pisarskie delicje


INNE PUBLIKACJE (ZIEMIA KONECKA)

 

Tadeusz Chmielowski "Klon", "Bartek", "Walter", Wagary ze Stenem. Wspomnienia wojenne ucznia koneckiego gimnazjum (2007)

Jan Zbigniew Wroniszewski, Bogumił Kacperski, Końskie i powiat konecki 1939-1945, cz. I- V (2004-2007)

Jan Zbigniew Wroniszewski,Józef Kazimierz WroniszewskiKońskie i powiat konecki 1939-1945, cz. VI  (2008)

Jan Zbigniew Wroniszewski, Józef Kazimierz Wroniszewski, Konecki Wrzesień (2010)

 Jan Zbigniew Wroniszewski, Życie w ciekawych czasach (2009)

Józef Kazimierz Wroniszewski, Śladami „Robota” po Ziemi Koneckiej. Przewodnik

Józef Kazimierz Wroniszewski, Kto przeżyje, kto przeżył

Antoni Heda – Szary, Wspomnienia „Szarego”, 

Sebastian Piątkowski, Marcin Sołtysiak, Antoni Heda "Szary",

Józef Wyrwa, Pamiętnik partyzanta (2014)

Bogdan Faworski, Konecka nekropolia. Znaki czasu 1939-1945. Część I.

Marian Wikiera, Tropem Cichociemnych na Ziemi Koneckiej. Kurier Jan Ciaś "Kula" (2018)

 


INNE PUBLIKACJE (ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA, ZGRUPOWANIE "PONURY")

Wojciech Borzobohaty, "Jodła". Okręg Radomsko - Kielecki ZAZ - AK 1939-1945 

Tomasz Domański (oprac.) I nie widziałem ich więcej wśród żywych… Pacyfikacja Michniowa 12-13 lipca 1943 r. w dokumentach i relacjach

Stanisław Iwan "Paw", Świętokrzyskie dni i noce

Tadeusz Janduła, Ocalić od zapomnienia, tomy I - III

Andrzej Jankowski, Michniów. Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej, 

Longin Kaczanowski, Zagłada Michniowa

Wojciech Königsberg, Droga "Ponurego". Rys biograficzny majora Jana Piwnika,

Łukasz Ksyta, Major Hubal - historia prawdziwa

Henryk Pająk, Skarżysko walczące

Marian Świderski, Wśród lasów, wertepów  (red. Marek Jedynak, Szczepan Mróz)

Krzysztof A. Tochman, Słownik biograficzny Cichociemnych

Jędrzej Tucholski, Cichociemni

Maria Weber, Emilia Malessa „Marcysia” 1909–1949. Wybawieniem jest śmierć,

Henryk S. Zawadzki,  U boku "Ponurego". Toruńczyk Waldemar Szwiec ps. "Robot" - bohater Kielecczyzny 

 


INNE PUBLIKACJE 

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Ewelina Olaszek (red.), Wielka Księga Armii Krajowej

Emil Marat, Michał Wójcik, Ostatni. Historia cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego, pseudonim "Upłaz" (2016)

Jarosław Wróblewski, Zośkowiec,  (biografia Henryka Kończykowskiego „Halicza”)

Adam Cyra, Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz.

Alexandra Richie, Warszawa 1944. Tragiczne powstanie.

Waldemar Stopczyński, W kręgu Bolesława Srockiego

Stanisław Jankowski "Agaton", Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie (1988)

Wanda Ossowska, Przeżyłam... Lwów - Warszawa 1939-1946

Znalezione obrazy dla zapytania wanda ossowskaMelchior Wańkowicz, Bitwa o Monte Cassino

Melchior Wańkowicz, Hubalczycy

 


FILM

Film dokumentalny:

Anna Kuśmierczyk – „Dewajtis” (2013)

Joanna PawluśkiewiczJan OłdakowskiPiotr C. Śliwowski -  Powstanie Warszawskie (2014)

Sławomir Grünberg – „Karski i władcy ludzkości” (2015)

Rafał Geremek – „Rzeź Woli. Akt oskarżenia” (2017)

Wojciech Niebelski, Marek Wrona – „ROBOT" Niezwykła historia (2018) - scenariusz: Marek Jedynak, Wojciech Niebelski  

 

Filmy i seriale fabularne:

Leonard Buczkowski –„Zakazane piosenki” (1946)

Andrzej Wajda – „Kanał” (1956)

Andrzej Munk – „Eroica” (1957)

Andrzej Wajda – „Popiół i diament” (1958)

Jerzy Passendorfer – „Zamach” (1958)

Janusz Morgenstern – „Kolumbowie” (1970)

Bohdan Poręba – „Hubal” (1973)

Janusz Morgenstern, Krzysztof Prymek – „Polskie drogi” (1976)

Jan Łomnicki – „Akcja pod Arsenałem” (1977)

Ryszard Bugajski – „Przesłuchanie” (1982)

Leszek Wosiewicz – „Kornblumenblau” (1988)

Agnieszka Holland – „Europa Europa” (1990)

Andrzej Wajda – „Korczak” (1990)

Zbigniew Kamiński – „Niemcy” (1996)

Andrzej Wajda – „Katyń” (1997)

Ryszard Bugajski –„Generał Nil” (2009)

Agnieszka Holland – „W ciemności” (2011)

Roman Polański – „Pianista” (2012)

Marcin Krzyształowicz – „Obława” (2012)

Robert Gliński – „Kamienie na szaniec” (2014)

Jan Komasa – „Miasto 44” (2014)

Wojciech Smarzowski – „Wołyń” (2016)

Konrad Łęcki – „Wyklęty” (2017)

 

Teatr telewizji:

Ryszard Bugajski - "Śmierć rotmistrza Pileckiego" (2006)

Waldemar Krzystek – „Norymberga” (2006)

Krzysztof Zaleski - "Słowo honoru" (2006)

Mariusz Malec- "Pseudonim Anoda" (2008)