SMYKÓW

Pomnik pamięci rozstrzelanych mieszkańców Królewca i Adamowa 

 

 

Od początku kwietnia 1940 r. pod pretekstem obławy na „Hubalczyków” Niemcy dopuszczają się licznych zbrodni na ludności cywilnej na ziemiach kieleckich. Były to pierwsze akty terroru tego typu w całej okupowanej wówczas Europie. W ok. 30 wsiach Niemcy zamordowali ponad 700 osób i spalili ponad 600 domów. 

W powiecie koneckim jedną z brutalniejszych niemieckich akcji był mord 85 osób na Górze Smykowskiej, w tym 61 mieszkańców Królewca i 18 mieszkańców Adamowa (7 kwietnia 1940 r.)

Ponadto 19 mężczyzn z Królewca wywiezionych przez Niemców 8 kwietnia 1940 r. rozstrzelano podczas masowych egzekucji w lesie „Brzask” koło Skarżysku. 

Miejsce na mapie.