DURACZÓW

 

Mogiła nieznanego żołnierza

 

 

W lesie za wsią – według informacji mieszkańców – zamordowani zostali przez żandarmerię niemiecką troje ludzi narodowości żydowskiej. 

Potencjalne miejsce zamordowania Żydów: