CZARNA

 

Grób żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.

 


Grób poległych w 1944 r. partyzantów