OŚRODEK W BARYCZY Z IMIENIEM ZDZISŁAWY I STANISŁAWA BYTNARÓW

 15 czerwca 2018 r.  nadano Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Baryczy imię Zdzisławy i Stanisława Bytnarów. 

Gościem honorowym uroczystości miała być Barbara Wachowicz – jedna z inicjatorek nadania szkole imienia, która zmarła tydzień przed uroczystością. Pogrzeb tej wspaniałej pisarki odbył się także 15 czerwca.   

Obecna na miejscu była legenda Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska a także członkowie rodziny Bytnarów: Barbara Borkowska i Julian Borkowski.

 fot. tkn24