TROJAK (1794)


             

Pamiątka rodzinna. Proćwin.

Po wybuchu w 1794 roku Powstania Kościuszkowskiego, Mennica Wiedeńska wybiła specjalną partię monet dla Galicji. Austria koncentruje na wcześniej zagarniętych terenach swoje wojska i chcąc zjednać Polaków, nakazuje wybić ściśle według stopy polskiej specjalnie dla Galicji i Lodomerii miedziane grosze i trojaki oraz próbne szóstaki, umieszczając na nich napis GROSS(US) POL(ONICUS).

Monety te były o takich samych wyobrażeniach awersu i rewersu. Jak napis na awersie wskazuje - MONET AER lub ARG EXERCI CAES REG - monety ta przeznaczone były do opłacenia żołdu wojskom skoncentrowanym na terenie byłej Polski. Współcześnie często kolekcjonerzy nazywają te numizmaty "monetami wojskowymi". Po upadku powstania i ostatnim rozbiorze Polski, Austria dla zajętych terenów nie wydała żadnej specjalnej emisji dla tych ziem.

   Awers - Austriacki dwugłowy orzeł w koronie z herbem Habsburgów na piersiach, pod nim skrzyżowane sztandary. W półkolu napis: MONET AER. EXERCIT. CAES. REG.
   Rewers - Napis w czterech wierszach: III / GROSSI / POL. / 1794. Niżej gałązki laurowa i palmowa

Informacja o monecie: www.poszukiwanieskarbow.com/numizmatyka/zabor.html