OKUPACYJNE "SPRAWY POLSKIE"  1939-1941 


Niezwykle  ważne  w aspekcie historii Armii Krajowej na ziemi koneckiej  pozostaje czasopismo „Sprawy polskie”, wydawane przez konecki Obwód Związku Walki Zbrojnej w okresie 1939 –1941 r.  

Autorami byli członkowie konspiracji, a po latach, Honorowi Obywatele Miasta Końskie - Jan Zbigniew Wroniszewski ps. „Znicz” oraz Józef Kazimierz Wroniszewski ps. „Konrad”. 

Dwutygodnik zawiera ciekawe, pełne pasji i literackich umiejętności, analizy bieżących wydarzeń politycznych i wojennych. 

Dla współczesnego czytelnika szczególnie interesująco wypada porównanie ówczesnych ocen, refleksji i oczekiwań młodych uczestników (i bohaterów) wojennych wydarzeń z późniejszą historią, którą znamy.  

Jest to również świadectwo dojrzałości i szerokiej wiedzy młodych wówczas Autorów.  

Biblioteka Narodowa udostępniła na swojej stronie zachowane numery czasopisma.  

 

Czytaj więcej: OKUPACYJNE "SPRAWY POLSKIE"  1939-1941 

"MŁODA MYŚL" CZASOPISMO GIMNAZJUM W KOŃSKICH (1932)


POBIERZ  CZASOPISMO "MŁODA MYŚL" NR 1 Z 1932 [wydawca: grono uczniów Gimnazjum Koedukacyjnego w Końskich]

Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Końskich (obecnie siedziba I Liceum Ogólnokształcącego) zaczęło nauczanie w 1915 r. W kolejnych latach Gimnazjum zyskiwało coraz większą renomę. 

W 1928 r. dyrektorem placówki został Józef Lambert. W tym też roku gimnazjum stało się koedukacyjne.  

W latach 1931-1939 jednym z wychowawców była Helena Kosina, polonistka, która prowadziła także bibliotekę oraz zajęcia w drużynie harcerskiej. 

 

Czytaj więcej: "MŁODA MYŚL" CZASOPISMO GIMNAZJUM W KOŃSKICH (1932)

MAPA: OPOCZNO I OKOLICE (1937)


Mapa taktyczna Polski: pas 43: słup 30 : Opoczno

 

Mapa z 1937 r. obejmuje m.in. miejscowości: Opoczno, Białaczów, Sulejów.  

 

Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny 

 

Zobacz mapę.

MAPA OKOLIC RADOSZYC I FAŁKOWA (1937)


Mapa taktyczna Polski : pas 44 : słup 30 : Przedbórz 

 

Mapa z 1937 r. obejmuje okolice miejscowości: Radoszyce, Ruda Maleniecka, Fałków. 

 

Zaznaczono ówczesne zabudowania, stawy, drogi i infrastrukturę.  

 

Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny 

 

Zobacz mapę.

 

ARCHIWUM STRAT ARMII CARSKIEJ 1914-1917


Dla poszukiwaczy śladów przodków w armii rosyjskiej okresu I Wojny Światowej ciekawa będzie strona https://gwar.mil.ru/ Strona zawiera digitalizowane archiwum strat osobowych.  

 

Po wpisaniu w wyszukiwarce  miejsca urodzenia - region [volost]: gmina Końskie  [Конск гмина] pojawią się nazwiska mieszkańców Konecczyzny w armii carskiej z datą i miejscem śmierci lub z innym powodem opuszczenia jednostki. Do tego jednostka wojskowa, ranga a także materiał źródłowy [zdjęcie z archiwum].  

 

W wyszukiwarce rzadziej wpisywane są nazwy miejscowości, dlatego polecam wyszukiwać po regionie.

 

Przykładowo 

 

Kania Iwan [Jan] Antonowicz [syn Antoniego] 

Jednostka wojskowa 151. pułk piechoty Piatigorsk 

Miejsce urodzenia: gub. Radomska, Końskie, wieś (J)Eżowa 

Powód usunięcia: ranny / pocisk 

 Data opuszczenia: 03.12.1916 

 Data wydarzenia: 04/29/1916 

Lokalizacja wydarzenia:  [за г. Двинском za miejscowością  Dvinsk [Dyneburg na Łotwie ? 

 

 

WYCINKI PRASOWE (II)


 

Nieudana licytacja Bliżyna.

 

Kurjer Warszawski. R.72, nr 186 (7 lipca 1892) 

 

Z dziejów licytacyj 

W dniu wczorajszym przypadł w miejscowym sądzie okręgowym pierwszy w kwartale bieżącym termin licytacyj nieruchomości ziemskich i miejskich, subhastowanych na mocy wyroków sądowych. Z pośród majątków, wystawionych tym razem na sprzedaż przymusową, powszechne budziły zainteresowanie losy zapowiedzianej na wczoraj właśnie licytacji znacznych dóbr Blizin [Bliżyn], w pow. koneckim, gub. radomskiej położonych, subhastowanych na żądanie wierzycieli hypotecznych. Jak i dlaczego licytacja majątku, w innej leżącego gubernji, odbywa się w Warszawie? Odpowiedź na to pytanie—które tu i ówdzie zdarzyło nam się słyszeć przelotem, i na które przeto przy sposobności śpieszymy dać tutaj należyte wyjaśnienie— mieści się w art. 1568 ust. postcyw., orzekającym, iż licytacje wszelkich kopalń prywatnych, położonych w której bądź z gubernij Królestwa, nie gdzieindziej, jak tylko w sądzie okręgowym warszawskim odbywać się winny. A dobra blizińskie posiadają właśnie kopalnię rudy żelaznej i fryszernię, które wraz obszernemi lasami stanowią główne bogactwo owego dwustowłókówego majątku. Z tego też powodu, jak to z góry wiadomem było, w sferach przemysłowych nie brakło poważnych konkurentów, zamierzających pokusić się o nabycie Blizina. Pomimo to jednak zrodziło się pytanie: czy zapowiedziana sprzedaż publiczna tego majątku dojdzie do skutku? a źródłem wątpliwości w tym względzie były obiegające zawczasu pogłoski, że do kupna staną słomiani licytanciza sprawą których przetarg spełznie bezowocnie. O godzinie 11-ej przed południem komisarz sądowy Orłow obwieścił rozpoczęcie się licytacji dóbr Blizina (których tytuł własności jest uregulowany w hypotece na imię pani Marji Krauze; lecz które pozahypotecznie nabył od niej, z mocy aktu rejentalnego, książę Romuald Giedrojc). Na liście licytantów zapisali się do tej sprzedaży: 1) ks. Romuald Giedroyć; 2) adw. przys. Leon Grabowski, działający w imieniu pp. hr. Stanisława Łubieńskiego, Konstantego Komierowskiego, Witwickiego i M. i S. Messlów; 8) Eligjusz Michalecki; 4) Włodzimierz Korwin-Sokołowski; 5) Wiera Babkina; G) Borys Wolfkowicz; 7) August Garfinkel; 8) Aleksander Wielogłowski i 9) Romuald Sędzikowski