KALENDARIUM II WOJNY ŚWIATOWEJ NA ZIEMI KONECKIEJ


Rok 1939  

W 1939 r. Końskie liczy ponad 11 tys. mieszkańców.  

1 września, godz. 4:45. 

Pancernik Schleswig-Holstein ostrzeliwuje Westerplatte. Od napaści wojsk niemieckich na Polskę rozpoczyna się II wojna światowa.  

Dla obrony terytoriów państwa polskiego utworzone zostają Armie Wojska Polskiego. Ziemia konecka znajduje się w obszarze działania oddziałów Armii „Prusy” (dowódca – gen. dyw. Stefan Dąb-Biernacki), w szczególności 36 Dywizji Piechoty.  

3 września 

Pierwszy nalot niemieckich samolotów na Końskie. Uszkodzony zostaje dworzec i tory kolejowe. Kolejne naloty odbywają się do  5 września. Ginie w nich ok. 60 osób.  Wśród ofiar m.in. nauczyciel Kazimierz Piesch uczący przed wojną w Gimnazjum w Końskich [obecnie mieści się tu I LO].

Zniszczeniu ulegają m.in. odlewnia „Słowianin" [U schyłku XIX wieku w Końskich w pobliskiej od siebie odległości powstały trzy odlewnie: Fabryka Odlewów Żelaznych i Emaliernia SŁOWIANIN, której właścicielami byli M. Hochberg i Ajzenberg, Fabryka Odlewów Żelaznych, Maszyn Rolniczych i Wentylatorów, której właścicielem był S. Kronenblum oraz Fabryka Odlewów Żelaznych i Zakłady Mechaniczne NEPTUN własność J.Mintza. Po wojnie fabryki połączono w KZO] oraz Fabryka Ceramiczna ELKA [właściciel Abram Lewin]  na ulicy Nowy Świat [obecnie Wjazdowa]. 

Czytaj więcej: KALENDARIUM II WOJNY ŚWIATOWEJ NA ZIEMI KONECKIEJ

ZARZĄDZENIA NIEMIECKIE (1939-1944)


Okupacja niemiecka to okres terroru i represji. Polacy mieli stać się społecznością bez tożsamości narodowej i kulturowej, pracującą dla okupanta. Żydów czekała eksterminacja. 

Poniżej galeria zarządzeń niemieckich skierowanych do mieszkańców ziemi koneckich, w tym dotyczące getta, kontyngentów, zakazu handlu, godziny policyjnej, listy zakładników itd.

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/]

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIA NIEMIECKIE (1939-1944)

ROK 1945


16 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej odbiły Końskie z rąk niemieckiego okupanta.

Więcej o tym dniu w artykule konskie.naszemiasto.pl. 

Choć przez lata 16 stycznia 1945 r. był traktowany jako dzień „wyzwolenia” Końskich, nie budzi wątpliwości, że władze komunistyczne urządzały opanowane tereny w swoim totalitarnym duchu (funkcjonariuszem UB w Końskich został zbrodniarz Izrael Ajzenman). 

Niemniej, życie musiało toczyć się dalej („I spójrz, ziemia ciężka od krwi/Znowu urodzi nam zboża łan”).

Poniżej galeria obrazująca rzeczywistość w 1945 r. 

 

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/]

Czytaj więcej: ROK 1945

UKARANI ZA NIEZWOŻENIE DREWNA (1940)


Wśród dokumentów archiwum w Kielcach dotyczących akt miasta Końskie znajduje się wiele dokumentów władz niemieckich obrazujących codzienne życie mieszkańców powiatu pod okupacją.  

Na przykład w 1940 r. wydano nakazy karne na 31 „furmanów” w wysokości 100 zł za niewywiązanie się z obowiązków zwózki drzewa.  

Niedługo potem zgłoszono wniosek anulowania części kar w związku z wyjaśnieniami np. niektórzy ukarani zostali wezwani do budowy szosy Końskie – Przedbórz na żądanie firmy „Lenz”;  jeden z mieszkańców posiadał natomiast konia „zupełnie niezdolnego do wywózki drzewa”.  

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach [nr zespołu 519, jednostka archiwalna 23 - Akta miasta Końskie]

Czytaj więcej: UKARANI ZA NIEZWOŻENIE DREWNA (1940)

WOLNE ZAWODY W KOŃSKICH (1935)


W 1935 r. urząd skarbowy w Końskich zobowiązał urząd miejski do sporządzenia listy osób wykonujących wolny zawód w Końskich. Sporządzono kilka list, w tym odręczny wykaz lekarzy weterynarii, dentystów i aptekarzy. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach [nr zespołu 519, jednostka archiwalna 199- Akta miasta Końskie]

Czytaj więcej: WOLNE ZAWODY W KOŃSKICH (1935)

ZARZĄDZENIE DOSTAWY FURMANEK (GRUDZIEŃ 1939)


W grudniu 1939 okupant niemiecki zarządził zorganizowanie 80 sztuk furmanek celem przewozu i rozsypania tłucznia na drogę Bzinek (Skarżysko) – Końskie. 

Niestawiennictwo groziło karami, natomiast z kolejnych meldunków wynika, że i tak były trudności z realizacją zadania. Zobowiązani czasem nie stawiali się albo stawiali z opóźnieniem, były też skargi na ładowanie niepełnych wozów. 

Archiwum państwowe w Kielcach zawiera imienne listy mieszkańców okolicznych wsi m.in. Jeżów, Gracuch, Sierosławice, Dyszów, Kornica, wyznaczonych do przekazania furmanki i pracy przy budowie.

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/]

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE DOSTAWY FURMANEK (GRUDZIEŃ 1939)

KS. JAN WIŚNIEWSKI "DEKANAT KONECKI" (1913)


Biblioteka Cyfrowa UMCS udostępniła na swojej stronie internetowej dzieło z 1913 r. ks. Jana Wiśniewskiego „Dekanat konecki”. 

Ks. Jan Wiśniewski  (1876 - zm. 7 czerwca 1943 w Borkowicach) był duchownym rzymskokatolickim, kolekcjonerem i regionalistą. 

W 1913 został proboszczem w Borkowicach (powiat przysuski), gdzie założył bibliotekę. 

Opublikował wiele prac krajoznawczych i popularnonaukowych, m.in. 13 tomów opisów poszczególnych dekanatów diecezji sandomierskiej. 

Częścią dzieła jest „Dekanat konecki” obejmujący opisy miejscowości: Bliżyn, Borkowice, Chełmce, Chlewiska, Ćmińsko, Czarna, Czermno, Fałków, Gowarczów, Grzymałków, Kazanów, Końskie, Lipa, Miedzierza, Mnin, Mniów, Niekłań, Odrowąż, Piekoszów, Pilczyca, Przedbórz, Radoszyce, Skotniki, Stanowiska, Strawczyn, Suchedniów, Szydłowiec, Tumlin, Wysoka, Zagnańsk, Żeleźnica.

Zobacz: "Dekanat konecki"


 

GOWARCZÓW W WYCINKACH PRASOWYCH (1860-1937)


Kurjer Warszawski. R.72, nr 263 (22 września 1892)

Dyrekcja główna Towarzystwa kredytowego ziemskiego podaje do wiadomości publicznej, że następujące dobra ziemskie, przysądzone na własność Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu, są do sprzedania: 

3) Gowarczów, składające się z folwarków Gowarczów Praga, Ludwinów i Giełzów; położone w gubernji radomskiej, powiecie końskim, gminie Gowarczów; zawierające przestrzeni mor. 4,707 pr. 73; nieumorzona pożyczka Towarzystwa, obliczona po włącznie ratę poborową 1—1892 r. wynosi rs. 32,301 kop. 3G; należności Towarzystwa, po termin niniejszego ogłoszenia do zapłaty przypadające, wynoszą rs. 7,918 kop. 66.

 

 

Czytaj więcej: GOWARCZÓW W WYCINKACH PRASOWYCH (1860-1937)

NIEKŁAŃ/CZARNIECKA GÓRA. Z wrażeń letniej wycieczki (1891)


Kurier Warszawski. R.71, nr 214 (5 sierpnia 1891) zawiera obszerną relację korespondenta gazety - Czesława Jankowskiego z pobytu w Niekłaniu.  

W relacji pojawia się postać dr Michała Misiewicza z Łodzi, który w 1891 r. założył uzdrowisko w Czarnieckiej Górze.  

"Na początku był las. Niektórzy powiadają włók 600, inni 400, oględniejsi, krakowskim targiem, nie idą po za włók 300—zawsze jednak piękny kawał liściasto-igłowego zadrzewienia leżał i leży dotąd na północy Kielc, ale już w granicach guberni radomskiej. A wśród lasów owych wegetował na bożej opiece majątek piękny, pięknie też odłużony, racjonalnie zaś nie eksploatowany wcale. Aż oto, wracający ze studiów zagranicznych pojawił się w okolicy tutejszej dzisiejszy dziedzic Niekłania, człowiek energiczny, wolą żelazną i pracowitością niezwykłą obdarzony, Ludwik hr. Plater. 

 

Czytaj więcej: NIEKŁAŃ/CZARNIECKA GÓRA. Z wrażeń letniej wycieczki (1891)

HONOROWI OBYWATELE MIASTA KOŃSKIE


KONECKI  WRZESIEŃ  - właściwy czas do przypomnienia HONOROWYCH OBYWATELI  MIASTA KOŃSKIE.  Niestety Wszyscy już odeszli. Czy Pamiętamy o Nich?

GENERAŁ  ANTONI HEDA ”Szary”  spoczywa  na cmentarzu w Podkowie Leśnej,

GENERAŁ  ANTONI PIWOWARCZYK „Wąsowicz”, CEZARY CHLEBOWSKI, JANUSZ SKALSKI „Lin”  spoczywają na Warszawskich Powązkach,

JAN ZBIGNIEW WRONISZEWSKI „Znicz”, JÓZEF KAZIMIERZ WRONISZEWSKI „Konrad”; spoczywają  na cmentarzu  w Dąbrówce,

Mjr WŁADYSŁAW HENZELL spoczął na cmentarzu w Bydgoszczy,

Ks. MARCELI PRAWICA spoczywa  na cmentarzu w Końskich,

Ks. Prof. BONIFACY MIĄZEK spoczywa  na cmentarzu w Ruskim Brodzie.

Przedstawiamy zdjęcia grobów tych Wspaniałych Postaci, pamiętajmy o NICH. Nie mamy  zdjęcia grobu Władysława Henzella z cmentarza  w Bydgoszczy.

Może drogą „FB” uda się nam pozyskać? 

Apelujemy, aby miesiąc wrzesień w koneckich szkołach był okresem przypominania HONOROWYCH OBYWATELI MIASTA KOŃSKIE, którym NASZE MIASTO  tak wiele zawdzięcza.

 

Czytaj więcej: HONOROWI OBYWATELE MIASTA KOŃSKIE

WYCINKI PRASOWE (II)


 

Nieudana licytacja Bliżyna.

 

Kurjer Warszawski. R.72, nr 186 (7 lipca 1892) 

 

Z dziejów licytacyj 

W dniu wczorajszym przypadł w miejscowym sądzie okręgowym pierwszy w kwartale bieżącym termin licytacyj nieruchomości ziemskich i miejskich, subhastowanych na mocy wyroków sądowych. Z pośród majątków, wystawionych tym razem na sprzedaż przymusową, powszechne budziły zainteresowanie losy zapowiedzianej na wczoraj właśnie licytacji znacznych dóbr Blizin [Bliżyn], w pow. koneckim, gub. radomskiej położonych, subhastowanych na żądanie wierzycieli hypotecznych. Jak i dlaczego licytacja majątku, w innej leżącego gubernji, odbywa się w Warszawie? Odpowiedź na to pytanie—które tu i ówdzie zdarzyło nam się słyszeć przelotem, i na które przeto przy sposobności śpieszymy dać tutaj należyte wyjaśnienie— mieści się w art. 1568 ust. postcyw., orzekającym, iż licytacje wszelkich kopalń prywatnych, położonych w której bądź z gubernij Królestwa, nie gdzieindziej, jak tylko w sądzie okręgowym warszawskim odbywać się winny. A dobra blizińskie posiadają właśnie kopalnię rudy żelaznej i fryszernię, które wraz obszernemi lasami stanowią główne bogactwo owego dwustowłókówego majątku. Z tego też powodu, jak to z góry wiadomem było, w sferach przemysłowych nie brakło poważnych konkurentów, zamierzających pokusić się o nabycie Blizina. Pomimo to jednak zrodziło się pytanie: czy zapowiedziana sprzedaż publiczna tego majątku dojdzie do skutku? a źródłem wątpliwości w tym względzie były obiegające zawczasu pogłoski, że do kupna staną słomiani licytanciza sprawą których przetarg spełznie bezowocnie. O godzinie 11-ej przed południem komisarz sądowy Orłow obwieścił rozpoczęcie się licytacji dóbr Blizina (których tytuł własności jest uregulowany w hypotece na imię pani Marji Krauze; lecz które pozahypotecznie nabył od niej, z mocy aktu rejentalnego, książę Romuald Giedrojc). Na liście licytantów zapisali się do tej sprzedaży: 1) ks. Romuald Giedroyć; 2) adw. przys. Leon Grabowski, działający w imieniu pp. hr. Stanisława Łubieńskiego, Konstantego Komierowskiego, Witwickiego i M. i S. Messlów; 8) Eligjusz Michalecki; 4) Włodzimierz Korwin-Sokołowski; 5) Wiera Babkina; G) Borys Wolfkowicz; 7) August Garfinkel; 8) Aleksander Wielogłowski i 9) Romuald Sędzikowski 

OKUPACYJNE "SPRAWY POLSKIE"  1939-1941 


Niezwykle  ważne  w aspekcie historii Armii Krajowej na ziemi koneckiej  pozostaje czasopismo „Sprawy polskie”, wydawane przez konecki Obwód Związku Walki Zbrojnej w okresie 1939 –1941 r.  

Autorami byli członkowie konspiracji, a po latach, Honorowi Obywatele Miasta Końskie - Jan Zbigniew Wroniszewski ps. „Znicz” oraz Józef Kazimierz Wroniszewski ps. „Konrad”. 

Dwutygodnik zawiera ciekawe, pełne pasji i literackich umiejętności, analizy bieżących wydarzeń politycznych i wojennych. 

Dla współczesnego czytelnika szczególnie interesująco wypada porównanie ówczesnych ocen, refleksji i oczekiwań młodych uczestników (i bohaterów) wojennych wydarzeń z późniejszą historią, którą znamy.  

Jest to również świadectwo dojrzałości i szerokiej wiedzy młodych wówczas Autorów.  

Biblioteka Narodowa udostępniła na swojej stronie zachowane numery czasopisma.  

 

Czytaj więcej: OKUPACYJNE "SPRAWY POLSKIE"  1939-1941 

WYCINKI PRASOWE (LATA 30.)


 "Expres Zagłębia" wydawany w okresie międzywojennym w Sosnowcu wskazywał się jako „jedyny niezależny organ demokratyczny województwa kieleckiego”. Gazeta była wydawnictwem ogólnoinformacyjnym a przy tym dużą część stanowiły wiadomości lokalne, w tym z ziemi koneckiej. 

 Expres Zagłębia z 14 lipca 1932 r. informował o pożarze wsi Modliszewice. 

 Katastrofalny pożar w powiecie koneckim. Setki osób bez dachu nad głową. We wsi Modliszewice, pow. koneckiego, w zagrodzie Antoniego Lisa, wybuchł pożar, który następnie przerzucił się na sąsiednie zabudowania. Szalejący żywioł, podsycany wiatrem, zniszczył ogółem 50 domów mieszkalnych, 31 stodół, 42 obory, narzędzia gospodarskie i sprzęty domowe. Straty wynoszą około ćwierć miliona złotych. W czasie pożaru kilka osób zostało poparzonych. Setki osób pozostało bez dachu nad głową. Celem przyjścia nieszczęśliwym pogorzelcom z pomocą, zorganizowany został komitet, który zajął się ulokowaniem bezdomnych i zbieraniem ofiar. Przyczyna pożaru na razie jeszcze nie ustalona. 

 

Czytaj więcej: WYCINKI PRASOWE (LATA 30.)

ARCHIWA AROLSEN


Na stronie Archiwum Arolsen udostępnione zostają zbiory dokumentów dotyczących osób prześladowanych w okresie nazizmu, w szczególności pracowników przymusowych, osób przemieszczonych (tzw. dipisów) i migracji po 1945 roku. 

Arolsen Archives są Międzynarodowym Centrum Prześladowań Nazistowskich i jednocześnie największym archiwum dokumentów dotyczących ofiar i ocalonych.  

Wyszukiwanie jest dość proste,  zdigitalizowano ponad 26 milionów dokumentów, obejmujących około 21 milionów nazwisk.  

Przejdź do wyszukiwarki Arolsen Archives: https://collections.arolsen-archives.org/en/search/ 

Brama obozu koncentracyjnego Flossenbürg

[zdjęcie: domena publiczna, zdjęcie jest dziełem żołnierza lub pracownika armii amerykańskiej]


 

WOJSKOWA MAPA TAKTYCZNA ZIEMI KONECKIEJ (1938)


Mapa taktyczna z 1938 r. z zasobów ówczesnego Wojskowego Instytutu Geograficznego jest ciekawym i dokładnym zapisem stanu zabudowy ziemi koneckiej w przededniu wojny. 

Na mapie widać zaznaczony kirkut żydowski, zaznaczono domy, kościoły, kaplice, pomniki. Mapa obejmuje szeroki teren, aż do okolic Skarżyska. 

ZOBACZ MAPĘ WOJSKOWĄ Z 1938 R.

"MŁODA MYŚL" CZASOPISMO GIMNAZJUM W KOŃSKICH (1932)


POBIERZ  CZASOPISMO "MŁODA MYŚL" NR 1 Z 1932 [wydawca: grono uczniów Gimnazjum Koedukacyjnego w Końskich]

Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Końskich (obecnie siedziba I Liceum Ogólnokształcącego) zaczęło nauczanie w 1915 r. W kolejnych latach Gimnazjum zyskiwało coraz większą renomę. 

W 1928 r. dyrektorem placówki został Józef Lambert. W tym też roku gimnazjum stało się koedukacyjne.  

W latach 1931-1939 jednym z wychowawców była Helena Kosina, polonistka, która prowadziła także bibliotekę oraz zajęcia w drużynie harcerskiej. 

 

Czytaj więcej: "MŁODA MYŚL" CZASOPISMO GIMNAZJUM W KOŃSKICH (1932)

40:1


 

Na cmentarzu w Końskich przy Parafii pw. św. Anny znajduje się grób matki i siostry bohatera spod Wizny – Władysława Raginisa.

Czytaj więcej: 40:1

MAPA: OPOCZNO I OKOLICE (1937)


Mapa taktyczna Polski: pas 43: słup 30 : Opoczno

 

Mapa z 1937 r. obejmuje m.in. miejscowości: Opoczno, Białaczów, Sulejów.  

 

Wydawca: Wojskowy Instytut Geograficzny 

 

Zobacz mapę.