GALERIA (II)


Fabryka Odlewów Żelaznych i Niklarnia I. Kronenbluma w Końskich - odlanie tablicy pamiątkowej podczas pobytu w fabryce wojewody kieleckiego doktora Władysława Dziadosza. 

Autor fotografii: Brak danych 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe 

 

Czytaj więcej: GALERIA (II)

OKUPACYJNE WYDANIA "KAMIENI NA SZANIEC" (1943 - 1945)


 

„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego to książka - legenda. Niezwykła powieść o braterstwie i służbie narodowi, ponad wszystko. Aleksander Kamiński jako uczestnik opisywanych wydarzeń stworzył dzieło kształtujące pokolenia.

Pierwsze wydanie książki miało miejsce jeszcze w czasie okupacji - w 1943 r. Autor posłużył się pseudonimem J. Górecki.

Bohaterowie: Jan Bytnar "Rudy" i Maciej Dawidowski "Alek" z oczywistych względów także zostali ukryci pod fikcyjnymi pseudonimami: Wojtka i Czarnego.

Czytaj więcej: OKUPACYJNE WYDANIA "KAMIENI NA SZANIEC" (1943 - 1945)

DOKUMENTY (lata 1934-1938) ODZNACZENIA MARIANA ŚLIWIŃSKIEGO


Marian Śliwiński urodził się w 1901 r. w Końskich. W okresie 1916-1918 pełnił służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej. Po zakończeniu I wojny światowej walczył z wojskami bolszewickimi na Wołyniu. 

W zbiorach rodziny znajdują się kopie dokumentów z okresu 1934 - 1938 r. dotyczących odznaczenia Mariana Śliwińskiego Krzyżem Niepodległości, w tym życiorys.

Czytaj więcej: DOKUMENTY (lata 1934-1938) ODZNACZENIA MARIANA ŚLIWIŃSKIEGO

3 KOPIEJKI (1863)


     

Pamiątka rodzinna. Proćwin.

Moneta o wartości trzech kopiejek, bita w mennicy w Warszawie w latach 1860–1863.

 

 

DOKUMENTY ODZNACZENIA KPT. STANISŁAWA MALICKIEGO (1932)


Stanisław Malicki, kapitan piechoty Wojska Polskiego, urodził się w 1896 r. we wsi Kazanów. Uczestniczył w rozbrajaniu zaborców w 1918 roku na terenie Końskich, potem zorganizował i dowodził Oddziałem Konnym Wywiadu w Końskich, który przeprowadzał do Piotrkowa Tryb. Walczył w wojnie 1920 roku i o odzyskanie Wilna. W wolnej Polsce służył w 77 p.p. w Lidzie w stopniu kapitana w 1939 roku. Wzięty do niewoli we Lwowie, więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie, jest ofiarą zbrodni Katyńskiej.

Więcej o Stanisławie Malickim - http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/katynski-zyciorys/

W zbiorach rodziny znajdują się kopie dokumentów z 1932 r. dotyczących odznaczenia kpt. Stanisława Malickiego Krzyżem Niepodległości, w tym życiorys sporządzony na podstawie zebranych informacji.

Czytaj więcej: DOKUMENTY ODZNACZENIA KPT. STANISŁAWA MALICKIEGO (1932)

TROJAK (1794)


             

Pamiątka rodzinna. Proćwin.

Po wybuchu w 1794 roku Powstania Kościuszkowskiego, Mennica Wiedeńska wybiła specjalną partię monet dla Galicji. Austria koncentruje na wcześniej zagarniętych terenach swoje wojska i chcąc zjednać Polaków, nakazuje wybić ściśle według stopy polskiej specjalnie dla Galicji i Lodomerii miedziane grosze i trojaki oraz próbne szóstaki, umieszczając na nich napis GROSS(US) POL(ONICUS).

Monety te były o takich samych wyobrażeniach awersu i rewersu. Jak napis na awersie wskazuje - MONET AER lub ARG EXERCI CAES REG - monety ta przeznaczone były do opłacenia żołdu wojskom skoncentrowanym na terenie byłej Polski. Współcześnie często kolekcjonerzy nazywają te numizmaty "monetami wojskowymi". Po upadku powstania i ostatnim rozbiorze Polski, Austria dla zajętych terenów nie wydała żadnej specjalnej emisji dla tych ziem.

   Awers - Austriacki dwugłowy orzeł w koronie z herbem Habsburgów na piersiach, pod nim skrzyżowane sztandary. W półkolu napis: MONET AER. EXERCIT. CAES. REG.
   Rewers - Napis w czterech wierszach: III / GROSSI / POL. / 1794. Niżej gałązki laurowa i palmowa

Informacja o monecie: www.poszukiwanieskarbow.com/numizmatyka/zabor.html